Vissa organisationer har valt att inte delta med sin logga och beskrivning i Bigheart, av olika skäl.

Varför har de då valt att stå utanför? En del av dem vill sköta all kontakt med sina givare själv, andra tycker än så länge att pengarna som kommer in från Bigheart är för lite för att de ska kunna utvärdera vårt erbjudande ordentligt, medan andra är bundna av internationella överenskommelser.

Det går dock fortfarande att skänka till dessa organisationer, även om vi inte har ett direkt samarbete med dem.

Hittade du svaret?