Detta är en bra och viktig fråga, det vore ju katastrofalt om användare och annonsörer gör en god insats som inte levererar den nytta som utlovats.

När vi sätter över pengar till välgörenhetsorganisationerna får vi i de allra flesta fall kvitto på att donationen är utförd. Vi är förstås väldigt stolta över dessa, och de finns för allmän beskådan på denna länk. Som en annan typ av kvitto på goda samarbeten dyker vi ibland upp i välgörenhetsorganisationernas sociala medier, exempelvis nedan bild med Åsa Widell som är generalsekreterare på Sverige för UNHCR (publicerad på deras LinkedIn-sida). 

I detta sammanhang finns det också en mer komplicerad fråga, kring hur vi kan vara säkra på att organisationerna använder pengarna väl. Alla organisationer i appen 90-konto, förutom ett fåtal undantagsfall i form av unika och väldigt respekterade icke-svenska organisationer. Detta innebär att de granskas av auktoriserad revisor, bland annat på hur de följer sina stadgar och främjar sitt ändamål.

Hittade du svaret?